top of page

PRACTICABLES / ABATIBLES

Sèrie ALBA 40

 • Marcs de 40 i 60 mm.

 • Fulles de 47 mm amb capacitat fins a 37 mm.

 • Càmera europea per allotjar ferratges.

 • Combinable amb les sèries Alba 60, Alba 70 i Alba 80.

 • Disposa de perfils complementaris per solucionar estructures complexes.

Consultar característiques tècniques

Sèrie ALFIL A45 RPT

 • Marc de 45 mm.

 • Fulla de 69 mm amb capacitat fins a 25 mm.

 • Càmera europea per allotjar ferratges.

 • Disposa de perfils complementaris per solucionar estructures complexes.

Consultar característiques tècniques

Sèrie ALBA 65 RPT

 • Marcs de 65 i 80 mm.

 • Fulles de 72 mm amb capacitat fins a 50 mm.

 • Càmera europea per allotjar ferratges.

 • Combinable amb les sèries Alba Pros 65 RPT i Alba Pros 80 RPT.

 • Disposa de perfils complementaris per solucionar estructures complexes.

Consultar característiques tècniques

CORREDISSES

Sèrie ALBA 60

 • Marc de 59,7 mm amb canal per a tapetes clipades.

 • Fulles de 62,2 i 50 mm amb capacitat fins a 16 mm.

 • Apertura de 2,3 i 4 fulles.

 • Combinable amb la sèrie Alba 40.

 • Amplia gamma d'accessoris i ferratges

Consultar característiques tècniques

Sèrie ALBA Pros 80 RPT

 • Marc de 80 mm amb canal per a tapetes clipades.

 • Fulles de 80 mm amb capacitat fins a 28 mm.

 • Apertura de 2,3 i 4 fulles i marcs de 3 carrils.

 • Combinable amb la sèrie Alba 65 RPT.

 • Possibilitat de perfil central panoràmic.

 • Amplia gamma d'accessoris i ferratges.

Consultar característiques tècniques

Sèrie Elevable ALBA 120 RPT

 • Marc de 120 mm i fulla perimetral de 102,7 mm i 50 mm de profunditat.

 • Corredera per grans dimensions amb elevables prestacions.

 • Perfil de fulla amb una capacitat de fins 38 mm de vidre.

 • Ferratge elevable fins a 250 kg de càrrega màxima.

Consultar característiques tècniques

PIVOTANTS

Serie ALFIL 45 RPT

 • Marc de 45 mm i fulla de 52 mm de profunditat.

 • Sistema de tancament per junta central d'estanqueïtat en EPDM.

 • Càmera europea estàndard per l'allotjament de ferratges.

 • Combinable amb les sèries Alba 70 RPT i Alba 80 RPT.

Consultar característiques tècniques

MALLORQUINES

Mallorquina A40

 • Configurable practicable, plegable i corredissa.

 • Opció de fixa i orientable.

 • Àmplia gamma de perfils que permeten solucionar tot tipus de tancaments. 

Característiques tècniques corredissa A40

Característiques tècniques practicable A40

Característiques tècniques plegable A40

Finestres i Balconades

Sèrie ALFIL HO70 RPT

 • Sèrie de fulla oculta amb secció vista de 59 mm i una profunditat de 70 mm.

 • Poliamida de 34 mm en marc i fulla.

 • Màxim aïllament amb triple junta de EPDM i PVC coextrusionat.

 • Càmera europea per allotjar ferratges estàndars.

 • Capacitat màxima de vidre fins 36 mm.

Consultar característiques tècniques

Sèrie ALBA Pros 70 RPT

 • Marc des de 68,8 mm.

 • Fulles de 73 mm amb capacitat fins a 28 mm.

 • Apertura de 2,3 i 4 fulles i marcs de 3 carrils.

 • Combinable amb la sèrie Alba 65 RPT.

 • Creuament panoràmic de 30 mm per deixar una major visió.

 • Amplia gamma d'accessoris i ferratges.

Consultar característiques tècniques

Sèrie ALBA 70

 • Marc de 64,5 mm amb canal per a tapetes clipades.

 • Fulles de 70 i 57 mm amb capacitat fins a 19 mm.

 • Apertura de 2,3 i 4 fulles.

 • Combinable amb la sèrie Alba 40.

 • Amplia gamma d'accessoris i ferratges

Consultar característiques tècniques

bottom of page